راه های خاموش کردن آتش علوم هشتم

در بررسی روش هایی که برای خاموشی آتش بیان می شوند مهم ترین دلیل این است که بتوانیم اکسیژن را از سوخت دور کنیم. هر ماده ای برای سوختن به اکسیژن نیاز دارد. بسته به نوع آتش سوزی روش هایی که برای خاموش کردن آتش به کار برده می شود متفاوت است. مهم ترین  روش هایی که برای خاموشی آتش بیان می شوند عبارتند از:

  • از بین بردن حرارت
  • جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آتش سوزی
  • از بین بردن عامل آتش سوزی
  • از بین بردن واکنش های زنجیره

بهترین روش ها برای اطفا حریق با توجه به مکانیسم هایی صورت می گیرد.

روش سرد کردن آتش: از این روش برای خاموش کردن آتش سوزی  جامدات استفاده می شود. منظور از سرد کردن این است که بتوانیم حرارت را از جسم شعله ور دور کنیم. در این روش می توان با استفاده از آب، آتش را خاموش کرد.

روش خفه کردن:  این روش برای خاموش کردن  حریق تاسیسات به کار می رود. در این روش اکسیژن از حریق گرفته می شود. استفاده از پودر، کف های شیمیایی و مکانیکی، پتوی خیس، ماسه و ... می توان اکسیژن رسانی به آتش را کم کرد.

روش قطع سوخت: از این روش برای خاموش کردن آتش های ناشی از نشتی استفاده می شود به این صورت که مواد سوختنی از آتش جدا می شود.

راه های خاموش کردن آتش در مدرسه

راه های خاموش کردن آتش در مدرسه

انواعی از خاموش کننده ها وجود دارند که از آن ها برای خاموش کردن آتش استفاده می شود

  • خاموش کننده های پودری
  • خاموش کننده های هالوژنه
  • خاموش کننده های کف
  • خاموش کننده های CO2
  • و ...

راه هایی که برا ی خاموش کردن آتش وجود دارد با توجه به ماهیت ماده سوزنده و آتش متفاوت است. زمانی که آتش سوزی اتفاق می افتد، سلسله مراتبی که برای اطفا حریق اتفاق می افتد باید بسیار سریع و به گونه ای انجام شوند که بیشترین تاثیر را در خاموش کردن آتش داشته باشند. اگر در خاموش  کردن آتش از روش های نامناسب و غیر اصولی استفاده شود  می تواند  تا چندین برابر خسارت های جانی و مالی را افزایش دهد. مثلث آتش دارای سه راس مواد اشتعال زا، حرارت و اکسیژن است. با از بین بردن هرکدام از این موارد می توان از بروز خسارت های بیشتر جلوگیری کرد.

به طور مثال برای آتش سوزی هایی که مواد جامد را درگیر می کنند می توان از روش سرد کردن استفاده کرد. به طور عمده در این روش از آب استفاده می شود. در روش های نوین سرد کردن آتش از گاز کربن دی اکسید نیز استفاده می شود. کپسول های آتش نشانی حاوی کربن دی اکسید به این منظور کاربرد دارند. برای مواردی که اشتعال ناشی از برخی مواد روغنی و شبیه به آن است نمی توان از آب یا افشانه دی اکسید کربن استفاده کرد. در واقع تاثیر این موارد بر روی این نوع آتش سوزی بسیار کم است.

چگونه آتش را خاموش کنیم

چگونه آتش را خاموش کنیم

روش های دیگری برای خاموشی آتش در شرایط اضطراری وجود دارد. در زمان حریق افراد باید به جایگاه کپسول های آتش نشانی آگاه باشند و در کمترین زمان به آن ها دسترسی پیدا کنند. قبل از رسیدن کپسول های آتش نشانی می توان برخی از اقدامات برای سرکوب آتش را نیز انجام داد. یکی از روش هایی که برای خاموشی حریق به کار می رود این است که بتوان مسیر رسیدن اکسیژن به آتش را مسدود کرد. توجه داشته باشید که استفاده از این روش نیز در تمامی مواد تاثیرگذار نیست. در هر صورت استفاده از این روش در اغلب موارد بسیار تاثیرگذار است.

برخی از مواردی که در آن ها نمی توان از روش خفه کردن آتش یا حذف اکسیژن برای سوخت استفاده کرد عبارتند از: حریق هایی با سرعت بسیار بالا مانند سوختن سدیم دینامیت و پتاسیم. مواردی که برای خفه کردن آتش استفاده می شوند باید از هوا سنگین تر باشند. برای این منظور از ماسه، شن،خاک، پتو و ... استفاده می شود. در روش های پر هزینه ای که برای خاموش کردن آتش استفاده می شود از جایگزین هایی مجاز استفاده می شود.

به طور مثال در برخی از کپسول های آتش نشانی جوش شیرین وجود دارد. این جایگزینی باعث قطع واکنش های زنجیره ای می شود. توجه داشته باشید که برای خاموش کردن آتش سوزی هایی که در اثر الکتریسیته به وجود می آیند به هیچ وجه نباید از آب استفاده کنید زیرا باعث برق گرفتگی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان تجهیزات آتش نشانی اینتر اسپایر تماس بگیرید؛ آنها بصورت رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

نوشتن دیدگاه

به این مطلب امتیاز دهید

4/5
2 امتیاز