اتصال تقسیم کننده آب

p2
مشخصات محصول تماس بگیرید

کاربرد اتصال تقسیم کننده آب

این رابط وسیله ای از جنس آلیاژ آلومینیومی است که جهت تقسیم و توزیع آب از یک خط به چند خط (منظور همان چند راهی های شیرآب است) از آن استفاده می شود. این ابزار برای اینکه تعداد خطوط انشعاب آب را زمان آتش سوزی بیشتر کنند و برای تسریع در خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار می گیرند.

نوشتن دیدگاه