اسپرینکلر دیواری انگوس

اسپرینکلر دیواری انگوس
مشخصات محصول
توليد کنندهاسپرینکلر انگوس
اسپرینکلر انگوس تماس بگیرید

شاخص زمان پاسخ دهی بیشتر از 100
چین
نقره ای
قابلیت پایین زن
32 mm
برنج سخت و روکش کروم
حداکثر 12 بار

اسپرینکلر دیواری انگوس نوعی از تجهیزات اطفا حریق با برند angus است و از این جهت که به دیوار نصب می شود و جریان آب را به سمت دیوار منحرف می کند به آن اسپرینکلر بغل زن نیز می گویند. از اسپرینکلر نوع بغل زن یا دیواری برای پروژه های خاص استفاده می شود و قابلیت این را دارد که به صورت پایین زن نیز عمل کند. زمانی که دمامی محیط بیش از 57 درجه سانتیگراد رسید شروع به پاشیدن آب با فشار 12 بار می کند و آتش را مهار می کند.

نوشتن دیدگاه