اسپرینکلر بالا زن انگوس

اسپرینکلر بالا زن انگوس
مشخصات محصول
توليد کنندهاسپرینکلر انگوس
اسپرینکلر انگوس وزن66 g
طول52 mm
تماس بگیرید

شاخص زمان پاسخ دهی بیشتر از 100
چین
57 ، 68 ، 79 ، 93 ، 141 ، 182 ، 260
نقره ای
32 mm
5.9 mm
5 mm
برنج سخت و روکش کروم
حداکثر 12 بار

اسپرینکلر بالا زن انگوس نوعی از تجهیزات اطفا حریق با برند angus است که با گذشت زمان نقش بسیار مهمی در اطفا حریق داشته است. اسپرینکلر نوع بالازن اصولا برای مکان هایی که دارای سقف بلند هستند استفاده می شود و زمانی که دمامی محیط بیش از 57 درجه سانتیگراد رسید شروع به پاشیدن آب با فشار 12 بار می کند و به صورت چتری آتش را مهار می کند. البته گاهی این اسپرینکلر بالازن بر روی لوله های روکار نیز نصب می شوند.

نوشتن دیدگاه